Välj din lönemodell hos DevCode
 

Välj en lönemodell som passar dig

 
 

På DevCode väljer du som konsult själv din lönemodell. Det betyder att du bestämmer vad som är viktigast för dig, i varje skede av livet. En gång om året kan du göra ett nytt val och är därför inte bunden till den modell du valt i mer än ett år. Det gör att du kan testa olika typer av ersättningsmodeller och även ändra variant allt eftersom livet förändras. De tre lönemodellerna kallar vi Trygg, Flexibel och Dynamisk. Trygg innebär att ha en fast månadslön, med Dynamisk kan du vara egen företagare, och däremellan finns ett alternativ som är en kombination av de två.


Trygg

Lönemodellen vi kallar Trygg är en anställning med fast månadslön. Lönemodellen Trygg innebär att du får allt som ingår i en anställning, så som pension, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring samt avsättningar till en pott för arbetsverktyg och kompetensutveckling. Det innebär dessutom att DevCode står för alla aktiviteter runtom arbetet, så som månadsaktiviteter och konferensresor.

Vi tror att detta alternativ passar dig som värdesätter tryggheten i att veta om din lön oavsett hög- eller lågkonjunktur. Vår Frontendkonsult och Scrum Master tillika dansfantast Lisa Norrström berättar varför hon har valt att ha en fast månadslön.

Lönemodell Trygg

Flexibel

Den Flexibla lönemodellen är en kombination av att ha en fast månadslön och vara egen. Det betyder att du är som egenanställd hos DevCode. Varje månad går 70 % av dina intäkter in på din personliga pott, och du väljer själv hur stor del som ska gå till lön, pension och hur mycket som ska vara kvar i potten. En fördel med denna lönemodell är att du kan styra din semester i stor utsträckning. Du har frihet att själv styra över dina intäkter, samtidigt som du kan vara trygg med att du alltid får lön. Skulle det hända att du står utan uppdrag sätter DevCode in 30 000 kr på din pott som du sedan kan disponera. Dessutom står DevCode för alla kostnader vad det gäller konferenser och aktiviteter.

Den här lönemodellen är för dig som kanske vill lägga lite mer pengar på arbetsverktyg eller som värdesätter att kunna åka iväg på många konferenser under året. Erik Sundquist, Frontendutvecklare och ölproducent, berättar varför han valde just denna modell.

Lönemodell Flexibel

Dynamisk

Dynamisk lönemodell är en variant som låter dig bestämma över nästintill alla dina intäkter. 85 % går antingen in i ditt företag eller in i din pott, och du väljer hur du vill fördela dessa pengar. Med det här alternativet kan du testa på att vara din egen, men det är inget krav att du startar egen firma. Väljer du att vara egen gör du det med tryggheten att DevCode hjälper dig med ekonomiarbetet och administrationen. Det betyder att DevCodes ekonomiavdelning gör allt det tråkiga, som fakturering, skatter, moms, bokföring och bokslut. Du är en del av företaget och har alla möjlighet att vara med på aktiviteter och konferenser, men du står själv för kostnaderna.

Den dynamiska lönemodellen passar dig som vill ha full kontroll över dina intäkter, och kanske testa på hur det är att vara egen företagare. Samtidigt har du kollegor, en säljorganisation som hjälper dig att hitta uppdrag och möjligheten att vara med på aktiviteter och event. Elias Sidenbladh, senior Javautvecklare och egen företagare, berättar varför han valde den Dynamiska lönemodellen.

Lönemodell Dynamisk Elias Sidenbladh