DevCode fyller på kunskapsdepåerna

 
DevCode Academy – för kompetensutveckling

Minst en gång i månaden ses medarbetare på DevCode över en lunch och tar del av varandras kunskaper och kompetenser. Vi kallar det DevCode Academy.

Tanken med DevCode Academy är att sprida den kunskap som finns bland medarbetarna, men också till att inspireras att lära sig mer på egen hand. Genom att veta om varandras styrkor och kunskaper vet vi vem vi kan vända oss till om vi kör fast eller behöver hjälp inom något område. Det finns många olika inriktningar, specialområden och intressen att ta del av. Vår konsult och teamleader Daniel Schwartz tycker att DevCode Academy är ett forum som ger honom kunskaper och nya insikter.

– För mig är det ett bra sätt att ta till mig ny information. Det skulle ta mig långt mycket mer tid att ta in det på egen hand. Jag tycker att de här forumen är jätteviktiga för att hålla mig uppdaterad. Dessutom ger det mig en chans att träffa mina kollegor, konstaterar Daniel.

Så här långt under hösten har forumet lärt oss hur vi kan stoppa Droids och Jedis genom att använda AI från Amazon WebServices samt vad nya Java 9 har att erbjuda. Tidigare har erfarenheter runt mikrotjänster delats, kunskaper inom Apache Spark presenterats och lärdomar från Rickard Eriksson resa med Lunarstorm dragits.