Blufföretag tjänar på din ouppmärksamhet

 
Leverantörskontroll minskar risken att betala bluffakturor

Blufföretag tjänar miljoner på ouppmärksamhet vid leverantörskontroll.

En av Sveriges mest lönsamma branscher är falska fakturor, så kallade bluffakturor. Svensk Handel har uppskattat att blufföretagen omsätter minst 1,2 miljarder kronor om året. Uppfinningsrikedomen hos bedragare och oseriösa säljare är stor, och nya varianter dyker ständigt upp. Under det senaste året har enligt BRÅ, antalet bluffakturor ökat med ca 21 procent.

Den 8 februari 2016 inleddes den hittills största bluffakturerätterättegång i Sverige. Över tvåtusen småföretagare har lurats att betala fakturor för en internettjänst som aldrig funnits.

Många av bluffakturorna är sofistikerade och liknar etablerade företag på marknaden. Det stora antalet bluffakturor som betalas slinker igenom fakturakollen för att mottagaren är ouppmärksam och betalar av misstag. Rädslan för betalningsanmärkningar bidrar också till att många betalar.

Men det kan du ändra på.

Leverantörskontroll är en lösning inom vårt produktområde BPM (Business Process Management). Systemet minskar er organisations exponering för risk och säkerställer kvaliteten hos era underleverantörer.

Utifrån verksamhetens behov sätter ni upp riktlinjer för era underleverantörer, till exempel soliditet, godkänd F-skattsedel och betalningsanmärkningar. Systemet för leverantörskontroll stämmer automatiskt av ert unika regelverk mot utfall som därefter hanteras i avvikelsehantering, återrapportering och åtgärdsplan.

Leverantörskontroll är helt automatiserat och kan enkelt integreras med er organisations övriga verksamhetssystem, exempelvis inköp. Med hjälp av Leverantörskontroll så minskar ni risken avsevärt för att släppa igenom bluffakturor till betalning.